บริการต่างๆ ของเรา

  • รับติดตั้งกล้องวงจรปิด 
  • บริการวิ่งดูหน้างาน และแนะนำจุดติดตั้ง ฟรี
  • บริการซ่อมบำรุง-ตรวจเช็ค ระบบกล้องวงจรปิด
  • บริการเซทระบบต่างๆของกล้องวงจรปิด อาทิเช่น เซทดูกล้องออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนท ,เซทระบบป้องกันการถูกขโมยชุดบันทึก ฯลฯ
  • บริการสาธิตผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
  • บริการซ่อม อุปกรณ์ชุด cctv