เรารับงานในเขตพื้นที่ กรุงเทพ ปริมณฑล และ จังหวัดใกล้เคียง

โดยมีสาขาย่อยต่างๆ ไว้เป็นศูนย์รวมช่าง เพื่อดูแลองค์กรต่างๆในแต่ละพื้นที่

ซึ่งนั่นทำให้องค์กรต่างๆที่เราดูแล ล้วนพอใจในประสิทธิภาพของเรา